317f98685f3ae0155ae136b76ba7a17c

KYOSHO RC Information インファーノMP10シリーズ用 アルミクラッチシュー 新登場

京商株式会社は「インファーノMP10シリーズ用 アルミクラッチシュー」の新発売を発表いたしました。


317f98685f3ae0155ae136b76ba7a17c

:ンファーノMP10シリーズ用 アルミクラッチシュー 新登場:

https://ameblo.jp/kyosho-information/entry-12787492480.html


source:KYOSHO RC Information

https://ameblo.jp/kyosho-information/