022 04 06 133308

KYOSHO RC Information V-ONE R4シリーズ用 SP3Dレーシングクラッチアッセンブリー 新登場!

京商株式会社は「V-ONE R4シリーズ用 SP3Dレーシングクラッチアッセンブリー 」 を発表いたしました。

022 04 06 133308

V-ONE R4シリーズ用 SP3Dレーシングクラッチアッセンブリー 新登場!:

https://ameblo.jp/kyosho-information/entry-12735810977.html

source:KYOSHO RC Information

https://ameblo.jp/kyosho-information/